ZASADY I WARUNKI

(MEGA-STEROIDY)

Zgrupowane pod nazwą „mega-steroids.com” lub „Witryna”.

PREAMBUŁA

Warunki te są zawierane wyłącznie między mega-steroids.com, zwaną dalej „mega-steroids.com” lub „Witryną”, a każdą osobą dokonującą zakupu w witrynie mega-steroids.com, zwane dalej „użytkownikiem Internetu”, łącznie zwane „stronami”.

Internauta deklaruje, że jest pełnoletni i ma zdolność prawną do złożenia zamówienia na tej stronie. Strony zgadzają się, że ich stosunki podlegają wyłącznie tym warunkom. Warunki te mogą ulec zmianie. Dlatego należy rozumieć, że obowiązującymi warunkami są warunki obowiązujące na stronie w momencie składania zamówienia na stronie.

ARTYKUŁ 1 - DOSTĘPNOŚĆ

Nasze oferty i ceny produktów są ważne, o ile są widoczne w Witrynie, z wyjątkiem operacji specjalnych, których czas trwania i ważność są określone w Witrynie. Użytkownik Internetu jest proszony o sprawdzenie dostępności produktów sprzedawanych na stronie informacyjnej każdego produktu.

Jeśli zamówisz produkt, który okaże się niedostępny, mega-steroids.com zastrzega sobie prawo do zmiany produktu na ekwiwalent w tej samej cenie lub droższy, z zastrzeżeniem zapobiegania internautom. Internauta może również zdecydować o całkowitym anulowaniu zamówienia, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia obsługi klienta mega-steroids.com.

ARTYKUŁ 2: ZAMÓWIENIE

Zamawiasz na mega-steroids.com?

Złożenie zamówienia odbywa się w kilku krokach:

  • Internauta wypełnia swój koszyk produktami,
  • Internauta wybiera sposób dostawy,
  • Internauta wybiera metodę płatności
  • Internauta potwierdza zamówienie,
  • Użytkownik Internetu następnie otrzymuje wiadomość e-mail z rejestrem swojego zamówienia na mega-steroids.com,
  • Internauta może zapłacić za swoje zamówienie,
  • Internauta wypełnia formularz potwierdzenia zamówienia,
  • Wreszcie użytkownik Internetu otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia oznacza, że ​​przyjęcie przez internautę zamówienia mega-stero.com stanowi umowę sprzedaży między stronami. Gdy zamówienie będzie gotowe do wysyłki, mega-steroids.com wyśle ​​do użytkownika wiadomości e-mail z zamówieniem z numerem lub numerami śledzenia, a następnie zamówienie zostanie wysłane.

Nasze ceny

Ceny wyświetlane domyślnie na stronie są w USD i obowiązują wszystkie opłaty.

Ceny produktów wyświetlane na mega-steroids.com nie obejmują cen wysyłki niektórych opakowań ani cen innych usług opcjonalnych subskrybowanych przez użytkownika Internetu, które są dodatkowe.

Zostaną one podane do wiadomości internauty na ekranie podsumowania przed ostateczną weryfikacją zamówienia.

Jakie są metody płatności?

Internauta może płacić za zakupy kartą kredytową Visa, Carte Bleue, Mastercard, niebieską E-Kartą za pośrednictwem strony internetowej MG. Użytkownik Internetu jest następnie zapraszany do śledzenia naszego samouczka na stronie internetowej naszych partnerów, którą następnie musi potwierdzić.

Internauta może również dokonać płatności za zakupy gotówką w jednej z wybranych przez siebie agencji MG.

Wreszcie użytkownik Internetu może zapłacić Bitcoinem.

Wszystkie informacje o płatności są szczegółowo opisane na stronie internetowej, w zakładce „sposoby płatności”.

Posiadacze płatności zmieniają się regularnie, a użytkownik płatności po płatności powinien preferować internauta. Mega-steroids.com nie ponosi odpowiedzialności, jeśli używasz nieaktualnego posiadacza. Opłata odpowiadająca zmianie własności jest obowiązkiem użytkownika Internetu.

Mega-steroids.com zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeśli toczy się postępowanie sądowe w sprawie płatności lub w przypadku nienormalnie wysokiego zamówienia.

ARTYKUŁ 3: DOSTAWA

Produkty są dostępne we wszystkich krajach oprócz Brazylii, Australii i Stanów Zjednoczonych.

Czy możliwe jest doręczenie na adres zbiorczy?

W przypadku dostawy na wspólny adres użytkownik Internetu przyjmuje do wiadomości, że korzyści płynące z polecenia mega-steroids.com po zatrzymaniu zbiorczej dostawy na adres podany w zamówieniu, produkt może otrzymać osoba trzecia. Przeniesienie ryzyka na użytkownika Internetu ma wówczas miejsce.

W przypadku dostawy na niektórych niedostępnych obszarach, ostateczna dostawa może być następnie przeprowadzona przez niezależnego przewoźnika oprócz przewoźnika używanego przez mega-steroids.com. Ta dostawa może spowodować naliczenie dodatkowych opłat przez przewoźnika, mega-steroids.com nie pokrywa tych dodatkowych kosztów.

Jakie są terminy dostawy?

Czas dostawy reklamowany na stronie zaczyna się, gdy produkty zamówione przez internautę zostają zwolnione z magazynu, opóźnienia te mogą przekroczyć 30 dni od potwierdzenia zamówienia przez Witrynę. Użytkownik Internetu jest informowany o wysyłce swojego zamówienia pocztą elektroniczną.

W przypadku płatności przelewem okres dostawy rozpoczyna się od otrzymania przelewu użytkownika Internetu przez mega-steroids.com.

W przypadku dostawy do punktu przekaźnikowego może się zdarzyć, że wybrany przez internautę punkt przekaźnikowy jest zamknięty (święta, inne…). W takim przypadku paczka zostanie zdeponowana w najbliższym punkcie przekazywania do domu użytkowników Internetu. Informacje te zostaną określone w śledzeniu zamówień. Internauta ma okres 10 dni od daty otrzymania w Punkcie przekaźnikowym na pobranie swojej paczki. Po upływie tego okresu zwrot zostanie uznany za niewłaściwy, a zwrot nie zostanie zwrócony przez mega-steroids.com, paczka zostanie uznana za zagubioną.

Co jeśli jestem nieobecny podczas dostawy?

W ramach dostawy prywatnym przewoźnikiem i nieobecności podczas pierwszej wizyty przewoźnik umówi się na spotkanie. W przypadku dostawy na podstawie decyzji o spotkaniu przewoźnik skontaktuje się bezpośrednio z użytkownikiem Internetu w celu uzgodnienia harmonogramu dostaw. W przypadku nieobecności w ustalonym harmonogramie, użytkownik Internetu musi powiadomić mega-steroids.com co najmniej pięć dni roboczych (5) przed uzgodnionym terminem dostawy. W przeciwnym razie przewoźnik obciąży użytkownika Internetu dodatkowymi wizytami.

ARTYKUŁ 4 - UBEZPIECZENIE

Użytkownik Internetu ma swobodę wyboru sposobu wysyłki swojego produktu i może wykupić ubezpieczenie od utraty, uszkodzenia lub zajęcia paczki. Mega-steroids.com nie pokrywa tych opłat ani kosztów transportu i nie może ponosić odpowiedzialności za nieotrzymanie paczki użytkownika Internetu, jeśli to ubezpieczenie nie zostanie wybrane (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) podczas sprawdzania poprawności koszyka. Strona internetowa zaleca internautom, aby wybrali wysyłkę z ubezpieczeniem. Poświadcza tylko monitorowanie online na oficjalnym przewoźniku strony.

- W przypadku korzystania z ubezpieczenia od utraty przesyłki, użyty adres dostawy musi być kompletny, szczegółowy i całkowicie dokładny. Imię i nazwisko użyte w gwarantowanej dostawie musi być całkowicie dokładne i kompletne. Ponadto imię i nazwisko używane w gwarantowanej dostawie muszą być identyczne z nazwiskami na skrzynce pocztowej. Jeśli paczka zostanie dostarczona, a inna osoba niewymieniona na paczce odbierze paczkę (sąsiad, krewny lub inny), nie będziesz mieć prawa do zwrotu zamówienia.

- W przypadku ubezpieczenia od zajęcia celnego, jeśli adres znajduje się na czarnej liście, nie masz prawa do zwrotu zamówienia. Adres uznany za znajdujący się na czarnej liście to adres zarejestrowany w urzędzie celnym jako adres z co najmniej jedną paczką zablokowaną przez urząd celny w latach 5 przed złożeniem zamówienia. W przypadku potwierdzenia ważności ubezpieczenia na potrzeby odprawy celnej, prosimy o przesłanie nam nowego adresu i nowej nazwy bez uprzedniej zgody.

- W przypadku korzystania z ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia, zdjęcie przedstawiające uszkodzenie podczas transportu musi zostać zrobione i niezwłocznie przesłane do działu obsługi klienta po otrzymaniu paczki. Internauta ma okres 12 godzin od otrzymania, aby wysłać nam to zdjęcie potwierdzające uszkodzenie. Po upływie tego okresu gwarancja na uszkodzenie będzie nieważna. Odkurzanego przezroczystego plastiku zawierającego produkty nie należy otwierać. Jeśli odkurzany plastik zostanie otwarty, gwarancja na pęknięcie będzie nieważna.

Ubezpieczenie obejmuje paczkę w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zajęcia paczki do maksymalnej kwoty 568 USD, z wyłączeniem transportu i ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nie będzie składać żadnych zleceń spłaty, może nastąpić ponowna wysyłka zamówienia do maksymalnej kwoty 568 USD

Jedno maksymalne zamówienie polecone zostanie zrealizowane, jeśli zwrócony pakiet napotka nowy problem, Mega-steroids.com może nie zwrócić trzeciego pakietu zgodnie z warunkami opisanymi powyżej.

Ochrona naszego ubezpieczenia nie obejmuje wszystkich krajów, więc jeśli sfinalizujesz koszyk, jeśli nie masz możliwości wyboru opcji ubezpieczenia, oznacza to, że twój kraj nie jest objęty tym ubezpieczeniem.

We wszystkich przypadkach spedycji koszty transportu zawsze ponosi klient.

ARTYKUŁ 5 - REZERWA NIERUCHOMOŚCI

Mega-steroids.com zachowuje pełną własność przedmiotów zakupionych przez użytkownika Internetu, dopóki użytkownik Internetu nie wypełni wszystkich zobowiązań, w szczególności do momentu zapłaty za zamówienie.

ARTYKUŁ 6: OBSŁUGA KLIENTA

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zakupu dokonanego na stronach sieci Mega-steroids.com, Centrum Obsługi Klienta jest dostępne: poprzez e-mail i stronę kontaktową.

ARTYKUŁ 7 - ENERGETYKA

Niniejsze Warunki sprzedaży zawierają wszystkie zawarte w nich postanowienia. Brak skorzystania z któregokolwiek z tych postanowień nie może później uzasadnić zrzeczenia się tych przymierzy. W przypadku niepełnosprawności jednego z nich pozostałe klauzule pozostają ważne.

Mega-Steroids.com